ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Na základe strategického riadenia našej spoločnosti, environmentálnych požiadaviek doby, plnenia požiadaviek zákazníka a tretích strán vedenie spoločnosti AT a.s. stanovil nasledovné body environmentálnej politiky:

  1. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť zdroje na udržiavanie a efektívne zlepšovanie EMS.
  2. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre poskytovanie služieb a ich realizáciu v súlade s environmentálnymi požiadavkami.
  3. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre dodržiavanie príslušných legislatívnych a iných požiadaviek, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z environmentálnych aspektov.
  4. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť zdroje pre vzdelávanie pracovníkov, aby boli spôsobilí plniť environmentálne požiadavky.

V Žiline dňa: 20.3.2013

riaditeľ spoločnosti