POLITIKA KVALITY

Na základe strategického riadenia našej spoločnosti, plnenia požiadaviek zákazníka a zabezpečenia efektívnosti pri poskytovaní služieb, vedenie spoločnosti AT a.s. stanovilo nasledovné body politiky kvality:

  1. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť zdroje na udržiavanie a efektívne zlepšovanie procesov a činností systému manažérstva kvality.
  2. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre kvalitu poskytovaných služieb, aby spĺňali požiadavky zákazníka.
  3. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre dodržiavanie príslušných legislatívnych a iných požiadaviek, ktoré ovplyvňujú procesy v spoločnosti.
  4. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť zdroje pre vzdelávanie pracovníkov, tým zvýšiť ich individuálny rast, a tým aj rast spoločnosti.
  5. Hodnotíme identifikované procesy v spoločnosti, aby sme zabezpečili ich efektívnosť.

V Žiline dňa: 20.3.2013

riaditeľ spoločnosti